Skoči na vsebino

Trije sveti večeri, ki je en sam Božič

Takoj po dnevu, ki je najkrajši in najtemačnejši, se začenja naznanjati svetloba. Prav ta dan porajajoče se svetlobe so si kristjani izbrali za praznovanje Jezusovega rojstva. Kristus je prava luč, ki prinaša plamen ljubezni za ves svet. Kdo vse pa je prinašal toplino svetlobe in ognja novorojenemu detetu? Ljudsko izročilo nam pravi, da nista samo Marija in Jožef ogrela betlehemske votline, ampak so bili tudi pastirji tisti, ki so prišli z darovi in gorečimi baklami. Prav tako so tudi domače živali pridale na svoj način toplino in radost Novorojenemu. Lahko bi rekli, da se na ta dan vse stvarstvo veseli novega življenja in želi počastiti Otroka.

Tudi praznik novega leta je dan novega začetka. Zapuščamo stari svet, želimo si novih priložnosti, da bi bili lahko svetloba in toplota bližnjim. Želimo si novih lepih dogodkov, srečanj, objemov, pripravljeni smo ponuditi oporo nekomu, ko mu je hudo. Drug drugemu želimo sreče in zdravja.

Knez miru prinaša mir za vse ljudi. Goreče molimo, da bi božični mir, ki je že večkrat prinesel vsaj začasno prekinitev spopadov in vojn, prerasel v trajen mir in da bi predstavljal začetek nečesa novega. Pred nami je predvsem želja, da bi se znali spoštljivo poslušati in se potem tudi tako pogovarjati. Pripravljeni smo drugemu ponuditi roko pomiritve, morda celo sprave, in omogočiti vsakomur življenje v  dostojanstvu, ki ga prinaša Novorojeni. Toda bodimo pozorni: tudi kralj Herod je želel poslušati Modre in izvedeti, kje je rojen novi kralj. A njegov um je bil zamračen in želel je kneza miru umoriti. Modri so ga sicer poslušali, a zaznali so njegov pravi namen in izbrali domov drugo pot. Novorojeni Odrešenik namreč prinaša pot miru in ne nasilja, pot priložnosti za vsakogar. Naj nam Novorojeni nakloni, da bi bili vedno znanilci in prinašalci miru.
Ob sklepu leta bi se Vam Frančiškovi bratje radi zahvalili za Vaše veliko zaupanje in velikodušnost, ki sta se skozi vse leto kazala na različne načine: najprej preko Vaše prisotnosti, ko ste nas na Sveti Gori obiskali in počastiti Svetogorsko Kraljico. Potem pa tudi v mnogoterih darovih, ki ste nam jih namenili, ali v obliki denarne podpore ali drugih materialnih darov. Lepa  hvala za sodelovanje pri bogoslužju, za Vaše branje, igranje na orglah in drugih inštrumentih, za petje, urejanje prometa, dežuranje ob razstavah jaslic, pirhov in v Marijanskem muzeju. Nismo pozabili tudi na vse Vaše druge oblike solidarnosti z našim pastoralnim delom in samostansko skupnostjo. Najbolj pa smo Vam hvaležni za duhovno podporo, za vse Vaše molitve, dobra dela in Vaše povzdigovanje duha k Bogu pri sveti daritvi, s katerim naše delo izročate Materi Mariji, Svetogorski Kraljici.
Frančiškovi bratje prosimo, naj Vaša luč dobrega in velikodušnosti sveti v letu 2024. Da pa boste zmogli uresničiti vse dobre želje, Vam še posebej želimo zdravja in veselja, novih radosti in upanja, in molimo, naj Vas lepota tihega svetega večera spremlja skozi vse leto, ki je pred nami.

p. Bogdan Knavs