Skoči na vsebino

Sveto pismo – knjiga knjig

»Sveto pismo je kot nebo. Čim dlje časa ponoči gledamo v nebo, tem več zvezd opazimo. Čim pogosteje beremo Sveto pismo, več življenjskih smernic v njem odkrijemo« (slavni ruski pisatelj Dmitrij Merežkovski). In ko se je na koncu življenja spraševal, kaj je naredil pomembnega v življenju? je bil  odgovor jedrnat: »Bral sem Sveto pismo!«
Sveto pismo je najdragocenejša knjiga, saj odgovarja na najtežja vprašanja našega bivanja. To je najbolj razširjena knjiga, saj je prevedena v neštete jezike. Zakaj? To je knjiga načel, nadvse važnih. Človeka postavlja v pravilen odnos do najvišjega bitja, do Boga. Daje načela, ki urejajo temelj človeškega sožitja, in ureja odnose med ljudmi. Kočno daje človeku tolažbo in oporo v trpljenju, v preizkušnjah in zlasti v smrti. Sveto pismo je neizčrpno v svoji večno veljavni življenjski modrosti. Je knjiga, navdihnjena po Svetem Duhu, in zato vedno sodobna, pred tisoč leti enako kakor pred sto leti ali danes. Središče Svetega pisma pa je Kristus. Švedski pisatelj Avgust Strindberg je ob koncu življenja pritiskal na srce Kristusov evangelij in dejal svoji hčerki: »Samo v tej knjigi je resnica!«
Sveto pismo je po vsebini silno napeta knjiga, saj sta v njej zajeta začetek in konec sveta. Posebno dramatično so opisani dogodki iz Jezusovega življenja, še posebej njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. Sveto pismo pa nam odpira pogled tudi v prihodnost, ko bo prišel On, ki o sebi trdi: »Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem mrtev, in glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja« (Raz 1,17-18). Sveto pismo je knjiga našega Stvarnika, ki odkriva skrivnost o človeku, zgodovini in nastanku sveta. V njem nam Bog razodeva, kaj je že storil za nas, prav tako pa razkriva tudi načrte za prihodnost in hkrati svari ter daje obljube. Govori o človekovem grehu in božji pravičnosti, o božjem klicu Abrahama in o tem, kako je po očakih in prerokih razodeval svoje usmiljenje in klical ljudi na pot pravičnosti; kako je po prerokih ljudi tolažil in opogumljal v boju za čistost vere in božje službe, o boju človeka z Bogom v molitvi, npr. v psalmih in Jobovi knjigi, in o modrosti, ki izhaja iz vere. Bog se je Izraelcem predstavil: »Jaz Jahve, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske sužnosti.«
Mnogi vidijo vzrok za razkroj naše družbe v odvračanju ljudi od tega Boga in njegovih zapovedi. »Kjer božja volja – kakor je zapisana v desetih zapovedih – nima več brezpogojne veljave, tam naredi človek sam sebe za boga, za gospodarja nad življenjem in smrtjo. Tam je od Boga dan red o zakonu, družini in državi prepuščen samovolji posameznika, zato je nujno, da propade. Če hočemo to preprečiti, moramo tudi danes, najsibo »prilično ali neprilično«, oznanjati zapovedi tega Boga in zahtevati, da se izpolnjujejo. Njegova avtoriteta se ne sme v ničemer zoževati« (Velja za vsak dan, str. 13). Božja beseda nam daje etične smernice za življenje, je luč na naši poti.
Presenetljivo je videti, kako je človeško življenje opisano v Svetem pismu na način, ki je po eni strani podoben opisu v današnjih sredstvih obveščanja, po drugi strani pa se od njega razlikuje. Podoben je v tem, da smo že od začetka Prve Mojzesove knjige postavljeni pred lepoto sveta in človeka, pa tudi pred človeško revščino, kot so prevara, boji, bratomor, razuzdanost, zmeda. Toda Bog je zvest! Sveto pismo je namenjeno nam, zato ga je treba pozorno brati in poslušati. Najsvetejše vidimo in ga uživamo, Sveto pismo pa beremo in poslušamo. Ne rešuje vseh vprašanj, rešuje pa najtežja. Do Svetega pisma moramo imeti nadvse spoštljiv in pozitiven odnos in ga brati z odprtim srcem, saj je to pismo našega Očeta, ki se nam razodeva v vesti, v stvarstvu, najbolj pa v razodeti knjižni besedi in še posebej Besedi, ki je meso postala.
Nemški pesnik Heinrich Heine se čudi Svetemu pismu in pravi, da je v Svetem pismu celotna drama človeštva: »Kakšna knjiga! Velika in široka kot svet, zakoreninjena v globinah stvarstva in segajoča v sinje skrivnosti sveta. Sončni vzhod in zahod, obljuba in izpolnitev, rojstvo in smrt, celotna drama človeštva. Vse je v tej knjigi. To je knjiga knjig, Sveto pismo.«

Nedelja Božje besede, 22. januar 2024

P. Zdravko Jakop