Spovedovanje na cvetni petek, 8. april 2022

Za spovedovanje bomo na voljo od 10. do 12. ure in od 15. do 17.30 ure.
Izven tega časa, prosim, pozvonite pri vhodu v samostan.