Skoči na vsebino

Romarski dom

Dunajski duhovnik Alfred Hoppe, ki je dobro poznal romarske poti nekdanje cesarske Avstrije, je leta 1914 o romarski Sveti Gori zapisal: »Po našem mnenju je in ostane Sveta Gora najidealnejša od vseh božjih poti. Je biser vseh romarskih ciljev … in če bi nam bilo dano podeljevati lovorjev venec – prvi lovorjev venec Sveti Gori!« V svoji knjigi našteje sedem razlogov za svojo trditev. Poleg veličastne lege svetogorskega svetišča, miru, zgodovine, čudovite cerkve … pravi pisec, razpolaga Sveta Gora tudi z vzornimi, velikimi prostori za sprejem romarjev.
V prvi svetovni vojni so bile vse zgradbe (bazilika, samostan, romarski dom, restavracija in gospodarsko poslopje) na Sveti Gori do tal porušene. Po vojni so se frančiškani, na pobudo goriškega nadškofa msgr. Frančiška Borgija Sedeja, lotili obnove romarske poti. Najprej so po načrtih arh. Maksa Fabianija pozidali romarski dom, v katerem je bilo 59 sob za romarje in kapela, ki je služila kot bogoslužni prostor.
Romarski dom je ponovno služil romarjem za prenočevanje in prehrano vse do 18. junija 1949, ko ga je takratna oblast podržavila pod imenom »Hoteli na Sveti Gori«. Takratna oblast je z romarskim domom imela številne načrte, iz katerih pa ni bilo nič; tako je propadal vse do leta 1990, ko smo ga frančiškani kot varuhi svetogorske romarske poti ponovno dobili v last in posest, brez odškodnine za njeno zmanjšano vrednost. Ob vrnitvi je bil objekt v tako slabem stanju in je obstajala resna nevarnost, da se zruši. Notranja oprema je bila popolnoma izropana, uničena streha, polomljena okna, razbita stekla in namočeni zidovi.
Kot dobri gospodarji smo po načrtih podjetja IPPI iz Nove Gorice takoj začeli z obnovo najnujnejšega: naredili smo betonsko ploščo in preklado, obnovili streho in vstavili okna. Zaradi velikih izdatkov za vzdrževanje drugih objektov na Sveti Gori je obnova romarskega doma zastala.
 
Zdaj smo se odločili dokončno »zaceliti to težko rano« Svete Gore, ki zbode v oči slehernega obiskovalca te priljubljene romarske poti in izletniške točke, da bi romarski dom ponovno služil za potrebe ljudi, ki so danes nekoliko drugačne.
Na pročelju svetogorske bazilike je v kamen vklesan napis: Ego autem steti in monte sicut prius – Stojim na gori kakor prej. Takšna je volja Svetogorske Kraljice in ljudi, ki so ji ponovno zgradili svetišče. Bog daj, da bi z vašo pomočjo lahko kmalu rekli tudi za romarski dom: Spet stoji na Sveti Gori v službi ljudi, v sijaju, kakor prej. Za obnovo romarskega doma smo že pridobili gradbeno dovoljenje in radi bi začeli izvajati dela.
V prvi fazi želimo urediti naslednje prostore:
1. večnamenski prostor v pritličju – dvorano za romarje (spodnjo dvorano)
2. večnamenski prostor v 1. nadstropju z bifejem (okrepčevcalnico) in recepcijo
(sprejemnico) ter sobo za invalida (dvorano v nivoju dostopa z dvorišča)
3. sobe za romarje v 2. nadstropju
4. stopnišče in dvigalo s pripadajočimi prostori ob večnamenskih dvoranah z inštalacijskimi  vodi.
Vsega tega, dragi romarji in obiskovalci Svete Gore, ne bomo zmogli sami. Toda zaupamo v Vašo ljubezen do Svete Gore in tudi v Vašo darežljivost.
Kljub temu, da sredstev za izvedbo navedenih del še daleč ni dovolj, bi radi z Vašo pomočjo vseeno pričeli z obnovo zidov in temeljev, da bi tako zagotovili trdnost in obstojnost same hiše. Potem pa vsako leto toliko, kolikor bomo zmogli.

Svetogorski bratje frančiškani

Iskreno smo vam hvaležni za vsak Vaš najmanjši dar. Bog poplačaj za Vaše razumevanje in srčno pomoč. Dobrotnikov se redno spominjamo v molitvah in pri svetih mašah. Vaše  darove lahko nakažete na račun:

Deželna banka Slovenije d. d.
Frančiškanski samostan Sveta Gora
Sveta Gora 2
5250 Solkan
SI56 19160-5010777136
Bic: SZKBSI2X
Namen: za Romarski dom