Skoči na vsebino

Obletnica smrti kardinala Jakoba Missie  (1838-1902)

»Izkažimo čast slavnim možem, našim očakom po njihovih rodovinah. Na veke bo živel njihov rod, njihova slava ne bo zbledela« (Sir 44,1.13).

Danes se spominjamo 118-letnice smrti prvega slovenskega kardinala dr. Jakoba Missie. Rojen je bil 30. junija 1838 v župniji Križevci pri Ljutomeru. Duhovnik je postal 30. maja 1863, ljubljanski škof 1884, goriški nadškof pa 1898. Že naslednje leto je bil izbran za kardinala. Umrl je 24. marca 1902 v Gorici, kjer je bil začasno pokopan. Vstajenja čaka v baziliki na Sveti Gori v kapeli sv. nadangela Mihaela, kamor so ga pripeljali naslednje leto (1903).

Nadškof Jakob Missia je s svojim prihodom iz Ljubljane vnesel v goriško katoliško gibanje obeh narodnosti  novih pobud. Toda vedno je bil najprej duhovni pastir, enako pozoren tako do Slovencev, kakor do Furlanov in Italijanov. Na Sveto Goro je leta 1900 uvedel frančiškane in z nakupom vile von Bockmann pripravil gradnjo Malega semenišča.

Izredna ubrana in skladna osebnost, splošno priljubljen in vsestransko izobražen je bil 19. junija 1899 povzdignjen v kardinala. »Bil je res pravi nadpastir svoje škofije in si je pridobil s svojim plemenitim, neutrudnim delom srca vseh svojih škofljanov.«

(p. Zdravko Jakop)