Skoči na vsebino

Molitev za domovino

Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo domovino, da bi
izpolnili svoje poslanstvo in bili odprti za življenje.
Vendar nas mnoge sile odvračajo od tega; prevečkrat
iščemo sebične koristi in pozabljamo na druge.
Zato Te prosimo za dar skesanosti in spreobrnjenja
Naj Tvoj Duh zaveje nad možmi in ženami, ki nas
vodijo, da bodo delovali za pravičnost in razvoj
domovine, nam pa pomagaj, da bomo odgovorni na
svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili
drug drugega.
Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in
ostarelim ljudem. Nauči nas prisluhniti vsem, ki
trpijo.
Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili,
molitev in post naj bosta naša zaveza s Teboj.
Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in
skupno življenje. Amen