Skoči na vsebino

Molitev Marija Vnebovzeta

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Marija Vnebovzeta,

s pogledom, zazrtim v Tvojo sveto Podobo,

Te v prosilni molitvi skesani goreče prosimo:

»Varuj nas pred vsako kužno boleznijo današnjih dni!«

 

Tvoje ljudstvo smo,

obteženo z bremeni grehov in krivde.

Ko dobi Božji opomin novo ime –

rak, korona virus, sars

in druge neozdravljive bolezni

je v nas boleče priznanje in vedno večja nemoč;

zbegani od sil teme smo jetniki strahu.

 

K Tebi se zatekamo kot otroci k Materi,

pred Teboj obljubljamo, da je naša vera

v Tvojo priprošnjo neomajna, polna zaupanja

in hvaležnosti, ker si nas vedno varovala.

 

Na Tvoj oltar so nas naše Matere podarjale

iz svojega naročja; na Tvoje odprte dlani so odložile

vse svoje bolečine, solze, skrbi in vsa bremena.

 

Varuj tudi nas, bodi nam Mati, ki nikdar ne zapusti

svojih otrok v bolezni, v nesreči in ob smrtni uri!

Združuj naše roke z vsemi, ki trpijo,

v skupno molitev s svetimi angeli in s seboj!

 

Zaupamo, da pri svojem Sinu Jezusu Kristusu,

našem Odrešeniku, izprosiš nad našo deželo

usmiljenje in blagoslov Vsemogočnega Boga –

tisto milost, ki bo obvarovala našo domovino,

domove, vasi in ljudi pred novo kugo, pred vojno,

pred lakoto, pred ognjem in nevihtnim nebom.

 

Svoje življenje, svojo dušo in srce

izročamo v Tvoje Brezmadežno srce,

da se v šoli Tvoje svete ljubezni in molitve

učimo ljubiti Boga, sprejemati Njegovo sveto voljo

ter neomajno zaupati v Božje Usmiljenje

in v Božjo previdnost.

 

Po Svetem Duhu nas povezuj in sprejmi

v svojo družino ljubljenih otrok!

 

Marija Vnebovzeta, prosi za nas,

ki se k Tebi zatekamo!

 

Sveti Jožef, sveti Frančišek in sveti Anton,

sveta Klara, vsi Božji priprošnjiki in svetniki,

prosite za nas!

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … Amen.