OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Nedelja svete družine (26.12.2010)

 

slika_17_2010_3.jpg

 

Ko so odšli, se je
Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi dete in
njegovo mater in béži v Egipt!
Bodi tam, dokler ti ne povem;
Herod bo namreč iskal dete,
da bi ga umoril.«
Vstal je, ponoči vzel dete
in njegovo mater ter
se umaknil v Egipt.
Ko je Herod umrl,
se je v Egiptu Gospodov angel
prikazal Jožefu v sanjah
in rekel: »Vstani, vzemi otroka
in njegovo mater in pojdi
v Izraelovo deželo,
kajti pomrli so tisti, ki so otroku
stregli po življenju.«

(Mt 2,13-14.19-20)


 
    

Obstajajo področja, na katerih edino cerkvena skupnost izpoveduje določene vrednote; še  zlasti, če gre za vrednote proti toku. Eno takih področij je ravno družina.
Povedati resnico o zakonu in družini je  nekakšno preroštvo, in ravno zato, ker je takšno, je osamljenost neizogibna. Okrog prerokov ni množic; tam je pogosto puščava, samota, majhna skupina. Okrog nas je nezanesljiva kultura, ki nasprotuje družini; prevladuje svoboda posameznika.
Iz tega izhaja slabotna družinska politika in kultura, za katero se zdi, da sumničavo gleda na zakon in razlaga izbiro zakona kot neke vrste vez in omejevanje osebne svobode. In posledično utrpi pomanjkanje smisla tudi družina. Od tod pa izvirajo številni širši problemi v družbi, ki pa se jih pogosto še ne zavedamo, a so korenito spremenili svet in odnose med ljudmi.

Po: E. Masseroniju

 

   

 

 

Mt 2,13-15.19-23

POPOLNO ZAUPANJE BOŽJEMU NAČRTU


Zdi se, da Jožefova podoba, ki jo ponovno srečamo v evangelijskem odlomku na današnjo nedeljo svete družine, obvladuje pripoved, čeprav ne doda ničesar temu, kar o njem že vemo. Videti je, da evangelist deluje po vnaprej določenem načrtu: Jožef je pravičen človek, vedno pripravljen in odprt za premišljanje Božjega delovanja. Kakor je prvič naredil, kar mu je ukazal Gospodov angel, takoj ko se je zbudil, tako je tudi sedaj takoj, ko je slišal, da mu je bilo v sanjah rečemo: »Vstani, vzemi, /…/ beži …,« je vstal, vzel /…/ ter se umaknil v Egipt. Tam je bil v pokorščini Bogu in v pričakovanju naslednjega ukaza.
In vendar prvi namen evangelistove pripovedi ni Jožef, čeprav v njegovem begu z Marijo in otrokom odkrivamo dogodek, ki je podoben doživetjem tolikih družin, ki morajo tudi danes bežati pred mogočniki ali nasilneži. Podoba Svete družine je živa še danes. To ni bila družina, ki bi bila osvobojena najbolj žalostnih in mučnih človeških dogodkov. In prav to človeško trpljenje, ki je potrebno odrešenja, se vključuje v Božje odrešenjsko delovanje.
Naj omenimo, da ko evangelij opisuje te dogodke, gre onkraj tega, kar lahko nadzoruje zgodovina. Zanimanje je namenjeno Sinu, ki gre v Egipt in v sebi oživi začetke zgodovine svojega ljudstva. Jezus na tem mestu namreč pooseblja ljudstvo, ki se odpravi v Egipt in ki se bo od tam tudi vrnilo. To, da je poklican iz Egipta, je povod, da začne novo zgodovino, ki bo nepretrgan izhod, nenehen pohod proti odrešenju. In ta premik, ki ga spremljamo v omenjenem odlomku, ki hkrati pomeni tudi umik smrtni nevarnosti, spada k Božjim načrtom. Ti pa se začenjajo že mnogo pred Jezusovim rojstvom (o čemer priča tudi dolg rodovnik), svoj še aktivnejši zamah pa dobijo z rojstvom Jezusa iz device Marije. Upanje na odrešitev ni prazno. Smisel Božje univerzalnosti in natančnega načrta je jasno razviden tudi iz skrbi za sveto družino. Za slehernega izmed nas Bog z enako mero preudarno pripravlja pravo pot. Dopustimo mu, kakor Jožef, da nas po njej tudi popelje.

Po: M. Galizziju

 

 
Tako krhke in gnile od znotraj in vse razkrojene so mnogo družine v današnjih dneh. Tako malo zaupanja je med možem in ženo in tako malo pripravljenosti na potrpljenje. Tako silno se moderni starši na vse načine otepajo otrok, ki so vendar Božji blagoslov in je v prvi vrsti zaradi njih sveta zakonska zveza postavljena na zemljo. S skrivnimi zločini mnogi kličejo prekletstvo izničenja nase, na svoj narod in vse človeštvo.
slika_17_2010_4.jpg
Starši in otroci so si pogosto tujci med seboj. Med njim stoje neprehodne stene. Zato si družbo in zadoščenje in rešitev svojih lastnih problemov iščejo zunaj doma. Tako mladina pogosto in največkrat iz družinskih razlogov na življenje ni pripravljena in prvi vihar jo vrže ob tla in za vedno razlomi mlado rast.
Tako blizu so mnoge družine oni strašni satanski zamisli, ki hoče družino, to davno toplo ognjišče src in posvečeno svetišče duš, proti Božji volji in vsečloveški modrosti uničiti in za vedno odpraviti  z obličja sveta. In gibanje, ki si na svoje zastave naveša kričavi napis popolne svobode, trga otroke od roditeljev, reže vez med možem in ženo ter tako razdira in usodno podkopava osnovno celico vsečloveške stavbe: družino. Zato pomeni strupeni napad na bivanje in naravni razvoj človeške družbe sploh.
In naša družina? Kakšna je njena podoba? Koliko svete družine je prisotne v naših odnosih? Koliko smo sploh dovzetni za Božji blagoslov, ki prihaja med nas, pa ga pogosto prezremo?

Po: S. Janežiču
 
 
 
 
 

   

Zadnja sprememba ( nedelja, 26. december 2010 )
 
Zahvala in voščilo
Herko_Saksida.jpg.jpg

Spoštovani.

Dovolite, da se Vam najprej iz srca zahvalim za vso Vašo ljubezen, skrb, razumevanje, podporo, delo, voščila, darove…

Še posebej velik Bog lonej tistim, ki čistite, krasite, ki ste pomagali pri jaslicah in okrasitvi, liturgičnim sodelavcem, redarjem, svojim bratom za vse delo in bratsko spoštovanje in ljubezen, sestram pri mnogih dejavnostih in vsem, ki opravljate kakršnokoli delo v Božjo čast in slavo.

Vsem in vsakomur iskrena hvala. 


V imenu vse samostanske skupnosti in obeh skupnosti sester na Sveti Gori (Sestre frančiškanke misijonarke Jezusovega srca in Marije Brezmadežne in skupnost Manjših sester sv. Frančiška) Vam želim blagoslovljene praznike. Naj nam dejstvo, da je Bog iz ljubezni do nas postal človek, pomaga, da bomo med seboj bolj človeški (prijazni, strpni, razumevajoči, odpuščajoči…).
Zadnja sprememba ( sobota, 25. december 2010 )
 
Božič - Gospodovo rojstvo

 

slika_17_2010_1.jpg

Ko so angeli šli od njih v nebo,
so pastirji govorili
drug drugemu:
»Pojdimo torej v Betlehem
in poglejmo to,
kar se je zgodilo in
kar nam je sporočil Gospod!«
Hitro so odšli tja
in našli Marijo, Jožefa
in dete, položeno v jasli.
In pastirji so se vrnili
ter slavili in hvalili Boga
za vse, kar so slišali in videli,
tako, kakor jim je bilo rečeno.

(Lk 2,15-16.20)

 

Lk 2,1-20

BOG PRIHAJA, DA OGREJE NAŠA HLADNA SRCA


Velika ura človeške zgodovine, po kateri so hrepeneli narodi in po kateri bodo prihodnji rodovi šteli leta, je prišla: izpolnjuje se prva napoved Odrešenika, ki je bila dana že v raju. Bog prihaja na svet. Božja ljubezen se razodeva, da brezupno, grešno usodo človeštva obrne v zveličanje. Vendar se zgodi nezaslišano: Bog prihaja na svet, toda ko hoče vstopiti, najde zaprta vrata! Ljudje mu jasno pokažejo, da ga ne potrebujejo. Jožef in Marija zaman trkata na vrata betlehemskih domov, da bi našla skromno zatočišče.
To, kar se je zgodilo v Betlehemu, se dejansko vleče skozi vso zgodovino. Kristusa vedno znova izganjajo iz človeških domov, iz izobraževalnih središč, iz šol in kulturnih centrov, iz ustanov in zakonov. Kristusa, naslikanega na umetniški sliki ali upodobljenega v kiparski obliki, še kje prenesejo. Ta Kristus ni nevaren. Toda – živega Kristusa, Kristusa, ki bi zmotil komodno življenje vase zagledanih ljudi, Kristusa, ki bi oporekal človeškim goljufijam, prevaram in nemoralnemu življenju? Ne! Takega pa ljudje ne sprejmejo, prehudo bi jih motil. Vznemirjal bi njihovo vest.
Hlad noči, ki ga je izkusila sveta družina, pa ni bil nič v primerjavi s hladom človeških src. A niso obupali. Kljub vsemu sta v radosti dete povila in ga položila v borne jasli.
Je pa dejstvo, da je tisti človek, ki odreče ljubezen otroku, zelo slab človek. Bog je prišel med nas v podobi otroka, da bi lahko brez strahu prišli predenj. Mnogi ljudje se tega Boga bojijo, češ da jih ogroža, da jih želi zasužnjiti ipd. Nespametno! Bog ni prišel, da bi nam karkoli vzel – razen naših grehov – prišel je, da bi nam nekaj dal, da bi nas obdaroval! Bog nas ne zasužnjuje, on nas osvobaja suženjstva zla! Bog nas ne ogroža – zato se je pojavil med nami v podobi otroka, ne pa v podobi nasilneža.
Sprejmimo ga. Ponudimo ljubezen za Ljubezen. Naj ogreje naša srca za dobro.

 


Po: J. Kužniku

 

Dete nam je rojeno


Veselemu božičnemu oznanilu: »Dete nam je rojeno, sin nam je dan.« (prim. Iz 9,5), se pridružuje sporočilo vsakdanjega sveta, ki je velikokrat glasnejše in odmevnejše, govori pa o revščini, brezposelnosti, vsakdanjem boju za golo preživetje. Je v takem vzdušju še prostor za veselje, za sproščeno praznovanje? Je vzrok za veselje, lahko praznujemo?
Ob letošnjem božiču se bomo prav gotovo spomnili otrok, ki so se v letošnjem letu rodili. Kljub črnim napovedim, da gospodarske krize še ni konec, so mnogi mladi starši z veseljem sprejeli v svoje družine novorojene otroke. Otroci so prihodnost. Otroci so naše upanje in veselje. Kot Božji dar jih sprejmimo n spremljajmo na njihovi življenjski poti. Ob jaslicah pomislimo nanje in jih priporočimo Božjemu detetu. V Jezusu, ki se je rodil na božični večer, se je začela nova prihodnost človeka. Na življenjski poti ni sam, spremlja ga Bog. »Bog z nami« se imenuje dete, ki leži v jaslicah; sam Bog je stopil med nas. Gospodar prihodnosti je postal človek. Jezus, ki se je rodil v Betlehemu iz device Marije, je tisti, ki je hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela, ki je trpel in umrl in tretji dan vstal od mrtvih. On danes živi v svetu. Pod evharističnima podobama kruha in vina si je zamislil svojo trajno navzočnost med svojimi brati in sestrami.
Bog z nami pomeni, da je Bog na strani človeka, da je njegov prijatelj in zaveznik. To sporočilo naj bo v vas, ko si iz dneva v dan prizadevate ljudem pokazati Jezusa, njegovo ljubezen in jih navdušiti, da bi ga vzljubili ter ga sprejeli za svojo pot, resnico in življenje.


Po: J. Goličniku 

slika_17_2010_2.jpg
Danes je zasijala Luč,
Luč življenja sredi teme
razsvetljuje vsako srce,
Jezus Kristus ji je ime.

 

Zadnja sprememba ( sobota, 25. december 2010 )
 
<< Začni < Nazaj 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Naprej > Konec >>

Rezultati 737 - 744 od 834