OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
13. navadna nedelja – C (Lk 9,51-62)

Jezus je sprejel zelo težko in pomembno odločitev svojega življenja, a pri njej trdno vztraja. Ima trdo čelo, tako kot preroki v stari zavezi. Bog pravi preroku (Ezekijel, Jeremija in drugi): Ne boj se jih, naj ti ne postavljajo pogojev. Ti izpolni Očetovo voljo in ne voljo tega sveta. Gospod ti pomaga in naredi tvoj obraz trd kot kamen. Evangelist uporablja isti izraz za Jezusa, ko se bo srečal z resničnostjo politične in verske oblasti, ki noče novega sveta, v katerega uvaja Jezus Kristus. Zato mora svoj obraz utrditi. Vzdušje, ko Jezus zapušča Galilejo za Jeruzalem, je za Jezusa težko. Učenca čaka ista usoda, zato mnogi oklevajo.

13_navadna_1.png

 Jezus Pred sabo pošlje glasnike (angele). Jezusovo pot je potrebno pripraviti, da bo lahko vstopil v resničnost tega sveta, ki ga je potrebno spremeniti, prenoviti. Vsak resničen učenec je poslan, da pripravi Jezusov prihod in vhod. To smo mi – pripravljamo pot Gospodu, za Njegov vstop. To pot lahko pripravimo Jezusu dobro ali slabo, odvisno od tega, kakšno podobo Jezusa nosimo v svojem srcu. Če nimamo prave podobe, ustvarjamo probleme za Jezusov sprejem. V Samariji so Jezusa zavrnili. Učenci niso Jezusu dobro pripravili poti… Vrh Karizima je za Samarijane še vedno sveti kraj, saj je tam stal tempelj. Tukaj mimo je šel Jezus in je bil zavrnjen. Nočejo ga sprejeti, ker gre v Jeruzalem. To je motiv za zavrnitev Jezusa. Jezus je navajen, da ga zavrnejo, saj kdor njega sprejme, mora popolnoma spremeniti življenje, obrniti na glavo v mnogih stvareh. Samarijani mislijo, da bo Jezus v Jeruzalemu dal odobritev nekega tipa vernosti, ki Samarijanom ni všeč. A Jezus ne gre v Jeruzalem za nadaljevanje starega čaščenja (kluta), marveč novega, ki je v duhu in resnici. Ko Samarijani to spoznajo, Jezusa sprejmejo.

Kdor ima v glavi omejeno podobo Jezusa in njegovega poslanstva, se bo vedno slabo končalo. Imajo podobo Jezusa-zmagovalca, gospodovalca. Tudi danes učenci Jezusa razmišljamo: Jezus kaže pravo in pravilno pot v življenje, torej ga morajo vsi sprejeti. Kristjan mora živeti v veselju, da živi novo življenje z Jezusom, a nikomur ne more tega življenja vsiliti, vriniti. Kristjan ne sme postati fanatik in drugim vriniti svojih prepričanj. Ogenj naj bi padel z neba: to je storil Elija, ki je priklical ogenj nad sovražne malikovalce. Nasprotovanje Samarijanov govori o nasprotovanju, s katerim se kristjani srečujemo, a nikoli ne smemo nanj odgovarjati z netolerantnostjo in fanatizmom. Po binkoštih bodo Samarijani z navdušenjem sprejeli predlog Janeza in Petra za novo življenje v Kristusu. Takrat so poklicali Duha, ne pa ogenj. Duh je edini ogenj, ki ga Bog pošlje, ki zažge slabo v nas in ustvari novi svet

Jezus učenca odžene, proč! Tako kot je to naredil s hudobnim duhom. Ko kličejo ogenj na druge, je to diabolično in ga je potrebno ustaviti.

Na poti v Jeruzalem so trije tipi oseb, ki hočejo prehoditi Jezusovo pot, ki pomeni sebe v celoti podariti Njemu.

 Prva oseba v vsem in povsod zaupa Jezusu, ga izbere brezpogojno. Jezus odgovori: Sin človekov nima, kamor bi glavo položil. Gre za zelo radikalno zahtevo hoje za Jezusom, življenje ne bo lahko, ne mirno. Potrebno se bo odpovedati načrtom uspeha, bogastva. Ne pričakuj, da bo življenje mirno, vedno se boš moral gibati, moral boš sprejemati zelo zahtevne in obvezujoče odločitve. Jezus vedno pričakuje tudi zavrnitev učenca, njegov odpor. Tudi učenec je lahko sprejet, ali zavrnjen. S tem je potrebno računati. Življenjska hoja za Kristusom ni lahka, zato se mnogi zanjo težko odločijo, oz. po odločitvi na njej vztrajajo. Apostol Pavel zato pravi: Ti, ki stojiš, glej, da ne padeš…

13_navadna2.jpg

Pri drugi osebi Jezus sam da iniciativo in predlaga, da oseba pride za njim. V judovski kulturi je dolžnost pokopa svojih staršev sveta. Če je šlo za pogreb staršev, je sin/hči bil vsega osvobojen. Kaj pomeni iti najprej pokopati očeta: gre za vez s tradicijo. Pusti mi malo časa, ko mojega očeta ne bo več, ko bom zadostil tem izročilom, potem bom prišel. Po upokojitvi bom začel slediti Kristusu in bom živel krščansko, bom molil. Hoditi za Jezusom se ne odlaša: takoj mu je treba slediti v tem svetu.

Tretja oseba hoče za Jezusom. Pri njej pa gre za nostalgije po preteklosti, po svoji hiši, zato gleda nazaj. To so delali tudi Izraelci v puščavi, ko so začeli objokovati svet suženjstva v Egiptu. Zakaj svoboda je veliko bolj zahtevna. Jezus zahteva, da sprejmemo vrednote evangeljskega življenja. Je torej nostalgija po preteklih ugodjih, lahkotnih stvareh, ne tako odločilnih in zahtevnih vrednotah. Se vrniti v preteklost, ki si jo zapustil. Jezus pravi, kdor gleda nazaj, ne bo uspel: Ali hodi za Kristusom ali pa se vrni v preteklost.

Jezus jasno in odločno zahteva zelo radikalno odločitev v hoji za njim. Je vedno nov, vedno poln Duha, vedno resničen, vedno napolnjen s pravo ljubeznijo – zato morajo biti tudi vse učenčeve odločitve v hoji za njim sredi vsakdanjega življenja prav take… Odločitev je odločilna, angažira človekovo svobodo in voljo, kar ga bistveno določa. Človek je, kar je, po jasni in odločni volji… 

Kakšna je moja volja v odločanju za Jezusa in v hoji za njim v vsakdanjih stvareh zakonskega, družinskega, poklicnega, družbeno-političnega, zgodovinskega, samskega, redovnega, duhovniškega življenja?

Zadnja sprememba ( sobota, 25. junij 2016 )
 
12. navadna nedelja – C (Lk 9,18-24)
12_navadna_1.jpg

Jezus ima potrebo, da moli v samoti, ker hoče vedno ostati v popolnem soglasju z Očetovo voljo. Zato je tudi nas naučil moliti, da bi Božja misel bila v nas in nas vodila in bo tako naše življenje pristno življenje Božjih sinov. Včasih je potrebno vse zapreti, daleč od hrupa, da je tam le luč in Božji glas. Sebičnosti in nasilnosti se osvobajamo, ko vstopimo v globino molitve. Postajamo novi, Božji sinovi.

Jezus, ki moli, drugače razmišlja, kot učenci, ki niso molili. Jezus jih vpraša: Kaj pravijo ljudje, kdo sem? Kako to, da Jezus postavi to vprašanje, potem ko je molil? Kam hoče Jezus pripeljati svoje učence? Hoče jih pripeljati k zrelosti spoznanja, da bodo lahko sprejeli Mesija, takšnega, kot je. Jezusu gre za to, da učenci razmišljajo, da pridejo do resnice. Ne gre mu za faktično znanje, za analize, za informacije… Jezus jih hoče pripeljati do spoznanja Njegove istovetnosti. 

 Kaj ljudje od Jezusa pričakujejo? Ljudje so tisti, ki Jezusa poznajo od zunaj. Glede na njihova pričakovanja dajejo odgovor: Jezus je Janez Krstnik, Elija. Kako lahko ljudje tako odgovorijo? Ljudje so razumeli, da je Jezus velika osebnost, pomembna kot Elija in Janez Krstnik. Torej Jezusa cenijo in spoštujejo. Elija je pripeljal izvoljeno ljudstvo nazaj k veri v edinega Boga in brez kompromisov in popuščanj. Jezus mu je podoben, ko kliče, naj zapustijo vse malike in hodijo za edinim Bogom. Kdor časti edinega Boga in ne malikuje, se zanima za človeka, zlasti ubogega človeka. Jezus zahteva radikalne odločitve. Elija je iskal stalno soglasje z Bogom, tako kot Jezus. Je človek molitve. So pa seveda tudi razlike: Elija je v nekem trenutku nasilen, fanatičen, kliče ogenj z neba. Jezus tak ni.

Tudi danes ljudje gledajo na Jezusa kot na nekoga, ki lahko rešuje njihove probleme, težave življenja. Pomembno je sprejeti resnično podobo (istovetnost) Jezusa. Veliko kristjanov spremlja Jezusa, sodelujejo pri liturgiji, a nimajo jasnega spoznanja, kdo je Jezus in kaj pomeni pripadati Jezusu. Še niso njegovi resnični učenci. 

Peter v imenu učencev odgovori: Ti si Kristus, Božji Mesija. Je v spoznanju pred ljudmi. A njegova predstava o Mesiju je predstava Izraelcev v tistem času. Mesija naj gospoduje celemu človeštvu, naj jih osvobodi od Rimljanov in jim da, da bodo deležni njegove slave. 

12_n1vadna_2.jpeg

Jezus Petra graja: isti glagol je uporabljen, ko takrat, ko Jezus izganja hudobne duhove. Peter mora biti v svojem srcu očiščen te napačne podobe o Mesiju. Podoba Mesija gospodovalca je diabolična. To ni Božji Mesija. On je služabnik in ne gospodovalec. Ne smemo oznanjati Mesija, ki ljudem ustreza, jim je všeč, marveč Mesija v njegovi resnični istovetnosti. Jezus je o tem zelo jasen. 

Potem Jezus začne učencem predstavljati svojo resnično podobo in začne z izrazom sin človekov… Jezus se vedno tako predstavlja. Kaj to pomeni? Pomeni človeka, resničnega človeka, ne razčlovečenega. Jezus bodo obsodili, ker se je predstavil kot resnični človek. Takšen je moteč. To je človek po Božjem srcu: mora veliko trpeti. V tem je nujnost, kajti nasprotovali mu bodo, nečloveški svet ga bo obsodil. Jezus kot Mesija prihaja kot jagnje med volkove, med zveri. Zavrgli ga bodo člani sinedrija – sklerotična oblast ga bo zavrgla, ker hočejo nadaljevati s starim svetom. Resnični človek je njim nasproten. On je Bog, ki zastonj ljubi. Sklerotična oblast tega sveta, noče rojstva novega človeka. 

Tretji dan – pomeni dokončno in popolno razodetje, kdo je pravi človek novega sveta. To je Petra in druge šokiralo. A Jezus nadaljuje s predstavitvijo prav takega sina človekovega. 

Če hoče kdo priti za menoj. Sedaj nam Jezus razodeva, kakšni ljudje hočemo biti. Jezus Mesija predlaga človeku - svet brez nasilja. Lahko nadaljuješ s starim človekom, ali se odločiš za človeka, ki ga je On predlagal. Za to je potrebna radikalna odločitev. Potrebno je svoje življenje postaviti na kocko za uresničitev predloga novega človeka. Potrebno je pozabiti na samega sebe in postati popolnoma človeka daru za druge. Odpovedati se sebi – je pogoj, da v resnici postanemo ljudje, sicer smo na predčloveškem. Resnični človek je po Jezusovem predlogu: pristni in lepi človek, podarjen v ljubezni. Hočemo biti veliki, občudovani, puščati sledi na tem svetu, a Jezus nas uči, kako postati resnični človek. Potrebno se je odpovedati kriterijem tega sveta - sebično iskanje sebe – in vstopati v podarjajočo ljubezen.

Potem vzeti križ in vsak dan hoditi za njim. Kaj križ ni? Radi rečemo: to je križ, ki ti ga je Gospod dal. To je zgrešeno: bolezni, zgrešenosti, neuspehi – to ne prihaja od Boga, marveč od naše človeške krhkosti in omejenosti. Križ niso težave tega življenja. Te vedno srečujemo. Moramo se odpovedati podobi Boga, ki nam nalaga križe. Jezus govori o drugem križu, ki se ga moramo nadeti. Jezus govori o križu – to je napor, da postavimo pod vprašaj postavljeni red sveta, ki je red mogočnih tega sveta. Ta svet legalizira nepravičnost. Gre za izbiro, da uresničim alternativni svet, svet pravičnosti. Delitev dobrin, Jezus predlaga služenje, ljubezen, mir - svet pa gospodovanje. Biti vsak dan Jezusov učenec v tem svetu – to je križ. Biti kristjan na tem svetu – to je križ. Ostati zvest odločitvi, da svoje življenje združuješ s Kristusovim - to je resnična evharistija, to je križ. Kdor izgubi lastno življenje in se odločit za Jezusa in nov svet, v resnici živi. Uresniči svoje življenje. To je resnični uspeh življenja. Podarjeno življenje je uspeh, življenje, ki ni podarjeno, ni neuspelo. Kdor ima strah podariti svoje življenje, ne more biti kristjan. Jezus popolnoma daruje svoje življenje. 

Ta odlomek je resnično šokanten. Zahteva podaritev življenja, zato da ga najdeš, da v resnici živiš.

Zadnja sprememba ( sobota, 18. junij 2016 )
 
11. navadna nedelja – C (Lk 7,36-50)

NIKOGAR NE ODDALJIMO OD JEZUSA

Jezus sprejme povabilo farizeja, saj želi, da Božja vesela novica pride do vseh, med vse ljudi.

 

11_navadna.jpg

Med obedom se je zgodilo nekaj, česar farizej Simon ni načrtoval. Prostitutka prekine pogovor, se zlekne k Jezusovim nogam in mu jih pokrije s solzami. Ni vedela, kako bi se mu zahvalila za ljubezen, ki ji jo je izkazal Jezus, medtem ko njo in njej podobne drugi prezirajo. Na veliko začudenje vseh, pred vsem poljublja Jezusove noge in jih odišavi z dragoceno dišavo.

Simon z grozo opazuje nastali prizor in tega ne more prenesti: ta človek je nerazumnež, ne pa Božji prerok. To nečistnico bi moral takoj odstraniti. Vendar pa Jezus pušča, da se ga dotika in objema. Potrebuje jo bolj kot druge. Jezus hoče, da odslej živi v miru: Tvoji grehi so ti odpuščeni… Tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru.

Jezus sprejema in izkaže sočutje izključenim iz družbe in od Božjega blagoslova. Zato je Jezusovo sporočilo moteče, pohujšljivo: tisti, ki jih ljudje prezirajo, imajo v Božjem srcu prednostno mesto. Gre za en sam razlog: prav oni najbolj potrebujejo sprejem, vrnitev dostojanstva in ljubezen. Bog jih zastonjsko in brezpogojno ljubi. On tak je in tako ljubi prav vse ljudi, tudi grešnike.

Enkrat bomo morali ponovno preveriti naše drže drugih v krščanski skupnosti in do drugih v družbi. Še zlasti poglejmo, kakšen odnos imamo do t. i. marginalnih družbenih skupin ljudi.

Vprašajmo se:

  • Kje lahko »marginalni« ljudje najdejo med nami podoben sprejem, kot jim ga je pripravljal Jezus?
  • Od koga lahko ti ljudje slišijo besedo, ki jim bo govorila o Bogu, kot je govoril Jezus?
  • S kom bodo lahko v miru in človeškem dostojanstvu podelili svojo vero v Jezusa?
  • Kdo je sposoben slutiti nedoumljivo Božjo ljubezen do pozabljenih v vseh religijah in skupnostih?

Še beseda o Božjem odpuščanju grehov: grešnica je prišla Jezusu izraziti svojo ljubezen in hvaležnost, saj ji je bilo odpuščeno. Kaj v novi zavezi pomeni, da so ti grehi odpuščeni? Kdor ne posluša Božje besede za pravilno življenje, ne škodi Bogu, marveč samemu sebi, svojemu življenju, se uničuje. Bog grešnika ne kaznuje zaradi greha, saj se je že grešnika sam kaznoval s svojim grehom. Božje odpuščanje pomeni: Bog naredi vse, kar more, da se človek-grešnik vrne nazaj na pravo pot, da lahko zopet prav, svobodno, resnično živi. Bog hoče človeka za vsako ceno pripeljati nazaj na pravo pot in to dela, še preden se grešnik začne vračati. Potem pride zavest o Božji pomoči, da se je nekdo vrnil na pravo pot. Potem pride kesanje nad zgrešeno življenjsko potjo in veselja in sreča, da zopet v polnosti in pravilno živi. Vsak kristjan, ki je prejel Svetega Duha, ima nalogo, da brate in sebe vodi na pravo pot, se tega veseli, praznuje. Žena je sedaj vesela, ker je odkrila, da je stara pot v življenje bila zgrešena, sedaj pa končno živi pravilno, veselo in srečno.

 

Zadnja sprememba ( sobota, 11. junij 2016 )
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naprej > Konec >>

Rezultati 49 - 56 od 759