OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Domov
21. NEDELJA med letom, 27.8.2017
sv_peter.jpeg

V mnogih slovenskih cerkvah najdemo kip svetnika s ključi v rokah. Kdo ga ne prepozna? To je sv. Peter.

Današnji evangeljski odlomek govori o teh ključih in kako so se znašli v Petrovih rokah. Ko je Jezus spraševal učence, kdo je on, mu je Peter odgovoril: "Ti si Kristus, Sin živega Boga." Jezus pa mu reče: "Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih."

Za boljše razumevanje teh besed moramo iti v staro zavezo, k preroku Izaiju. Prvo berilo govori o ključu Davidove hiše, ki bo izročen Bogu zvestemu Judu. Ta bo voditelj Jeruzalema, danes bi rekli župan. Zato torej ključ. Vendar bo tudi ta voditelj odstavljen, ker ne bo zvest Bogu. V neki daljni, mesijanski prihodnosti, bo na gori Sion postavljen trden kamen, voditelj, ki bo pravi. 

Kaj je bilo pravzaprav narobe z jeruzalemskimi voditelji? Svojo versko oblast so razumeli preveč politično. Sklepali so politično-vojaške zveze z raznimi narodi, da so se lahko branili pred napadalci. Niso zaupali Bogu, ampak bolj svoji politični spretnosti.

Izaija pravi v 28. poglavju: "Poslušajte, slabi vodniki tega ljudstva v Jeruzalemu! Pravite: S smrtjo smo sklenili zavezo in s podzemljem smo sklenili zavezo..." Tu je mišljeno zavezništvo z Egiptom, ki je bil za Izraelce simbol teme, podzemlja, pekla.

Sklenili so prijateljstvo z Egiptom, kjer so bili nekoč sužnji.

Z eno besedo, izvoljen narod in njegovi voditelji gradijo kraljestvo na svojih močeh, na političnih ugodnostih, na zavezi s smrtjo, s peklom. V tem vidi prerok Izaija pomanjkanje vere in zaupanja Božjo pomoč.

V današnjem evangeliju se Jezus podaja v Jeruzalem. Tam bo vzpostavil svoje kraljestvo. Začela se bo Cerkev in on sam bo njen vogelni kamen. Cerkev bo stopila na mesto templja, ključi pa bodo dani Petru. On bo odpiral vrata in v novo skupnost sprejemal ljudi in narode, ki bodo želeli vstopiti. Njegova oblast ne bo temeljila na moči, političnih spletkah in podobnem, ampak na veri, ki jo je Peter pravkar izpovedal. Ta nova zgradba, Cerkev, bo tako trdna, da je peklenska vrata ne bo premagala. Se pravi, nobeno človeško zavezništvo s smrtjo in podzemljem ji ne bodo moglo do živega.

Cerkev bo stala trdna na Petrovi izpovedi vere v Kristusa, Božjega Sina. V zaupanju v njegovo moč in pomoč bo Cerkev rasla in se bogatila.

Jezus je Cerkvi obljubil zvestobo in trajnost, toda Petrova vera bo še preizkušena. Kar nekaj časa bo mislil, da je Kristusovo kraljestvo odvisno od človeških moči, od meča. 

Šele po vstajenju bo razumel, da temu ni tako. Videl bo, kako je Jezusovo nenasilno, ponižno darovanje samega sebe premagalo peklenske sile sebičnosti, ošabnosti, smrti. Na veri v moč križa in vstajenja bo Cerkev neuničljiva.

 
< Nazaj   Naprej >